فرم نظرسنجی

کاربر گرامی به منظور ارزیابی خدمات ارائه شده و ارتقاء سطح کیفیت خدمات مرکز اطلاع رسانی، موجب تشکر خواهد بود فرم نظرسنجی زیر را تکمیل فرمایید. شایان ذکر است این فرم مستقیما توسط رئیس کتابخانه بررسی و ارزیابی خواهد شد.
لطفا آدرس پست الکترونیک خود را وارد کنید تا در صورت نیاز با شما در ارتباط باشیم