مجموعه کامل قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي محيط زيست

در صنعت نفت و گاز

 

محل و سال نشر: تهران: نشر دانشگاهي فرهمند، ۱۳۹۸.

تعداد صفحات: 922 ص.

شماره رده بندی: ای 550772/343

 

موضوع :

۱. نفت - قوانين و مقررات - ايران - جنبه‌هاي زيست‌محيطي.

۲. نفت - قوانين و مقررات - جنبه‌هاي زيست‌محيطي

                           

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده: این کتاب به عنوان کتابی جامع در ارتباط با قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی محیط زیست در صنعت نفت تدوین شده است. بخش نخست این کتاب قوانین و مقررات ملی محیط‌ زیست در صنعت نفت (شامل قوانین و مقررات عام زیست محیطی، قوانین و مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی آب و دریا، آلودگی هوا و صوت، فضای سبز، جنگل و پوشش گیاهی، مدیریت پسماند، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)، آلودگی خاک، راهنماها، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های زیست محیطی صنعت نفت، استانداردهای زیست محیطی، قوانین و مقررات کیفری محیط ‌زیست در صنعت نفت است و در بخش دوم، معاهدات و اسناد بین‌المللی محیط ‌زیست در صنعت نفت و گاز را شامل می شود.