چشم‌انداز بيمه‌هاي مهندسي

در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

 

 

نویسنده : حبيبي، مجيد.

محل و سال نشر: تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، ۱۳۹5.

تعداد صفحات : 342 ص.

شماره رده بندی: ح ب  ۳۶۸

           

موضوع:

‎‎۱.خطر کردن (بيمه).

۲.بیمه - نفت

۳.بیمه  -  پتروشيمي، صنايع

 

 

فهرست مطالب

چکیده: اين كتاب به مباحث كليات بيمه هاي مهندسي و بيمه هاي مهندسي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي پرداخته است.. نويسنده معتقد است براي شناخت اين دو صنعت از يكديگر، به دو عامل ريسكهاي بيمه پذير در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و پوششهاي قابل ارايه در صنعت بيمه نيازمنديم. كتاب حاضر سعي دارد اين امكان را براي كارشناسان اين دو صنعت فراهم آورد. همچنین در این کتاب تاريخچه صنعت نفت، ريسك هاي بيمه پذير در اين صنايع و پوشش هاي قابل ارايه بيمه اي و مورد نياز صنايع مذكور مورد واكاوي قرار گرفته است.

 

این کتاب در مرکز اطلاع رسانی موجود می باشد