حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال

نویسنده : شيروي، عبدالحسين.

محل و سال نشر: تهران: سازمان مطالعات و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تدوين و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۶.

تعداد صفحات : 332 ص.

شماره رده بندی: ش ی5502/346

 

موضوع:

‎‎‎1.قراردادها - ايران.

۲.تعهدات (حقوق) – ايران

۳.قانون مدني - ايران.

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده: این کتاب مسائل پیچیده قراردادها را به زبان ساده بیان کرده و بر مباحث عملی و کاربردی تمرکز دارد. مؤلف با بهره گیری از مطالعات گسترده و عمیق در حقوق ایران، اسلام و سایر کشورها خصوصا نظام حقوق عرفی ، مباحث نظری حقوق قراردادها را متناسب با نیازهای امروز جامعه مطرح کرده است.وی با بیش از دو دهه تجربه در تهیه، تنظیم و مذاکره قراردادها ملاحظات و نکات عملی فراوانی را بیان کرده است.