دو هفته نامه

تهیه کننده: واحد منابع و تجزیه و تحلیل اطلاعات 

اخبار مهم در زمینه صنایع پتروشیمی جهان از پایگاه های اطلاعاتی گردآوری و ترجمه شده و در اختیار کلیه کاربران قرار می گیرد.
متن کامل اخبار در کتابخانه دیجیتال در دسترس علاقمندان می باشد.

 


طراحی و تولید توسط نوسا