مراحل عضویت

عضویت دانشجویان رایگان می باشد و نیازی به پر کردن و ارسال فرم درخواست پیش فاکتور برای این دسته از متقاضیان نمی باشد (به مرحله 4 بروید)

 

1
 •  

درخواست

صدور پیش فاکتور

 

 •  

ثبت درخواست 

 

2
 •  

پرداخت

حق عضویت

 

 •  

شناسه واریز

 

 

3
 •  

ارسال رسید پرداخت و

پیش فاکتور همراه با مهر و امضا

 

 •  
ارسال

 

4
 •  

ثبت نام در پورتال

مرکز اطلاع رسانی

 

 •  
ثبت نام

 

5
 •  

تکمیل فرم

درخواست عضویت در کتابخانه

از طریق پورتال

 •  
راهنما

 

6
 •  

ارسال مدارک

از طریق پورتال

 

 •  
مدارک موردنیاز
 

 

توجه
 •  

به درخواست هایی که

مراحل فوق را انجام نداده باشند

ترتیب اثر داده نخواهد شد

 •  
اطلاعات بیشتر

 

تمدید
 •  

جهت تمدید عضویت

با کارشناسان کتابخانه

تماس بگیرید

 •  
شماره تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسه واریز:

 01 5801 0083 0090 0009 4232 4547 3590

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

به نام تمرکز وجوه درآمدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
       (درج شناسه واریز الزامی می باشد) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • جهت دریافت پیش فاکتور اطلاعات خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید. درغیراینصورت به درخواست شما پاسخ داده نخواهد شد. 
 • ارسال پیش فاکتور با مهر و امضاء  شرکت مربوطه
 • مهلت پرداخت حق عضویت حداکثر 10 روز کاری پس از دریافت پیش فاکتور  می باشد.  
 • ارسال فیش واریزی همراه با پیش فاکتور 
 • در صورت عدم ارسال پیش فاکتور (با مهر و امضا ) و فیش واریزی طی 10 روز کاری از ارائه ی خدمات معذور می باشیم.
 • پرکردن تمام فیلدهای فرم ثبت نام در پروفایل گردش امانت
 • آپلود تمامی مدارک خواسته شده به شکل خوانا و کیفیت بالا
 • جهت اطمینان از پذیرفته شدن عضویت با کارشناسان کتابخانه تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تلفن

84994014

84994096

84994099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع عضویت و مدارک موردنیاز:

1- کارکنان و بازنشستگان وزارت نفت 

 • عکس پرسنلی
 • کارت شناسایی 

 

2- کارکنان یا نمایندگان موسسات، سازمان ها و شرکت ها 

 • عکس پرسنلی
 • معرفی نامه رسمی از موسسه/ سازمان/ شرکت متبوع
 • کارت ملی 
 • رسید پرداخت حق عضویت

 

3- اشخاص حقیقی

 • عکس پرسنلی
 • کارت ملی 
 • رسید پرداخت حق عضویت

 


4- اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 • عکس پرسنلی
 • معرفی نامه
 • کارت شناسایی مربوط به دانشگاه مربوطه
 • رسید پرداخت حق عضویت

 

 

5- دانشجویان

 • عکس پرسنلی
 • معرفی نامه رسمی از دانشگاه مربوطه (شامل مشخصات رشته تحصیلی و عنوان پروژه تحقیقاتی)
 • مدت عضویت برای دانشجویان یک ترم تحصیلی می باشد